Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Tiếng “Xin Vâng” kỳ diệuChúng ta lại bước vào tháng 5, tháng mà truyền thống lâu đời của Giáo Hội đã dành riêng cho việc tôn kính Mẹ Maria. Tuy nhiên, để việc tôn sùng Mẹ không nên cớ cho giáo dân phạm những sai lầm về đức tin, Giáo Hội đã nhắc nhở:
“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại nơi tình cảm chóng qua và vô bổ,… nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67)
Qua những gì Giáo Hội chỉ dạy trên đây, thiết nghĩ việc tôn sùng Mẹ thiết thực nhất và cũng làm vui lòng Mẹ nhất, đó là chúng ta hãy “noi gương các nhân đức của Mẹ”. Nhân đức nào đây, vì Mẹ có đủ các nhân đức mà chúng ta không thể nào bắt chước hết được?! Thiết tưởng ta nên chọn một nhân đức căn bản nhất là Vâng Lời, vì chính nhờ tiếng “Xin Vâng” tuyệt vời của Mẹ mà lịch sử cứu rỗi đã sang trang. Thiên Chúa đã thể hiện lời hứa với các Tổ phụ xưa, đồng thời nhân loại đã tìm lại được sự sống ân sủng mà nguyên tổ đã đánh mất.
Đúng thế, sau khi nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã không nỡ bỏ mặc nhân loại trong số phận bi thảm mà chính mình đã chuốc lấy. Người đã muốn không chỉ là giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi mà còn muốn ban cho con người một giá trị mới. Vâng, sau khi đã ý thức được những đổ vỡ, những hậu quả vô cùng tai hại của sự bất tuân lệnh Chúa của ông bà nguyên tổ đã ném toàn thể nhân loại vào phía đối lập với Thiên Chúa, con người thấy mình hoàn toàn bất lực để sửa chữa những sai lầm nặng nề của nguyên tội. Từ nhận thức đó, con người thấy rất cần phải có một Đấng ngang hàng với Thiên Chúa mới có đủ điều kiện để cứu chuộc nhân loại. Chính vì thế mà từ muôn thuở Chúa đã hoạch định một chương trình cứu rỗi mà chỉ Ngôi Lời của Chúa làm người mới thoả mãn được đòi hỏi này. Kế hoạch đó của Chúa đã được chuẩn bị trong suốt quá trình lịch sử của Dân Chúa  thời Cựu Ước. Cho đến ngày Chúa tìm được một con người hoàn hảo nhất để góp phần thực hiện kế hoạch này bằng cách ban cho nhân loại một nhân vật vừa là Chúa vừa là người (Nhập Thể).Tuy nhiên, luôn tôn trọng sự tự do của con người, Chúa muốn chính nhân vật được tuyển chọn cộng tác với Chúa trong mầu nhiệm Nhập Thể phải tự nguyện nói lên ý muốn hợp tác đó.
Vậy là Tổng lãnh Thiên thần Gabriel đã được giao cho sứ mệnh thông báo kế hoạch của Chúa và đón nhận sự hợp tác tự nguyện của con người. Con người diễm phúc đó, chính là Trinh Nữ Maria. Để hiểu rõ hơn diễn tiến của kế hoạch này, thiết tưởng ta phải bắt đầu từ người phụ nữ đặc biệt đó là Đức Maria.
Đây là một trinh nữ thuộc một gia đình thấm nhuần tinh thần đạo đức Do thái mà chắc chắn Thiên Chúa đã đặc biệt quan tâm. Trinh nữ này phải thuộc nhóm những người Do thái đang mong chờ “Đấng sắp đến”, Đấng Messia, Đấng Chúa đã hứa với các Tổ Phụ. Chắc chắn nhờ am hiểu lời các Tiên tri của Cựu ước và cũng được sự trợ giúp của Thánh Thần (vì Nàng “đầy ân sủng”, tức Vô nhiễm nguyên tội mà), Nàng biết là thời viên mãn đã gần đến và Nàng cũng đang mong ngóng Đấng Cứu tinh, nhưng không hề nghĩ mình sẽ là người phụ nữ diễm phúc được làm Mẹ Đấng Thiên sai đó vì Nàng rất khiêm tốn. Chính vì thế mà khi Thiên sứ Gabriel cất lời chào thì “Bà đã rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.” (Lc 1,29). Không úp mở, Thiên sứ Gabriel đi thẳng vào vấn đề: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." (Lc 1,30-33). Và sau khi được thiên sứ giải thích cặn kẽ hơn, Trinh Nữ Maria đã khiêm tốn và đầy tinh thần phó thác tin yêu, thưa câu “Xin Vâng” bất hủ mà ta có thể nói là mang nặng tính định mệnh cho cả nhân loại. Đây quả thật là một sự cộng tác đầu tiên của con người, đầy tinh thần trách nhiệm và hoàn toàn tự nguyện, vào kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Đúng là một hành vi  nhân linh độc đáo và tuyệt vời nhất của một con người hoàn toàn “giống hình ảnh của Thiên Chúa” một cách trung thực nhất và cao đẹp nhất. Chính sau tiếng “Xin Vâng” này mà Ngôi Lời đã Nhập thể, và cũng chính từ giây phút này, Đức Maria trở thành Mẹ Thiên Chúa.
Qua những nhận xét trên đây, ta có thể nói rằng chương trình đầu tiên của Chúa đã thất bại ông bà nguyên tổ đã nghe theo lời dụ dỗ của ma quỉ mà cãi lời Chúa, lý do chỉ vì muốn ngang bằng với Chúa! Trái lại Mẹ Maria đã tích cực tham gia, đã tự nguyện hợp tác, đã khiêm tốn vâng phục, nên chương trình của Thiên Chúa đã được thực hiện. Ta có thể khẳng định là Kế hoạch cứu độ loài người của Thiên Chúa đã thành công nhờ hai tiếng Xin Vâng của Đức Mẹ. Tiếng “Xin Vâng” này có thể được xem như phóng âm của tiếng “Xin Vâng” mà Ngôi Con thưa với Ngôi Cha khi Nhập Thể. Cả 2 tiếng “Xin Vâng” này đều có ảnh hưởng hỗ tương để chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa được tiến triển tốt đẹp.
Từ tiếng “Xin Vâng” của Trinh Nữ Maria ta đã có một “Thiên Chúa Làm Người” là Đức Giêsu, Con ruột của Mẹ Maria, để 33 năm sau, trên đỉnh Núi Sọ, ta cũng được chính thức làm con của Mẹ sau lời trối của Đức Giêsu hấp hối trên thập giá. Và cũng từ giây phút đó, Mẹ Maria, với tư cách là “Mẹ của nhân loại”, đã luôn sẵn sàng đồng hành với từng người chúng ta trên đường dương thế. Chính vì thế mà ta luôn tin yêu phó thác cho Mẹ và luôn cố gắng sống như Mẹ đã sống, với cùng một tâm tình “xin vâng” như Mẹ trong mọi tình huống của cuộc đời. Đó chắc chắn phải là việc sùng kính Mẹ hữu hiệu nhất và đẹp lòng Mẹ nhất mà ta phải luôn thực hiện không chỉ trong tháng 5 này.
Lạy Mẹ kính yêu, xin cho con luôn biết thưa “Xin Vâng” như Mẹ, Amen!

Chú Ba

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP