Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Chân lí

Từ điển tra nghiêng

Cái chân có lí! Cũng như trái tim có lí lẽ của nó (Blaise Pascal). Lí lẽ nằm ở dưới chân chứ không phải trên đầu! Chân có thể đạp đổ lí hoặc đá lí đi xa. Sức mạnh của đôi chân tạo nên lí lẽ. Cái chân có lí hay lí của cái chân!
Chân to và quan trọng hơn lí (chân có 4 kí tự, trong khi lí chỉ có hai!). Chân (sự thật) luôn đi trước lí. Chân dẫn đường cho lí. Lí muốn không bị vấp ngã thì phải đi theo chân, nhờ chân dẫn đường.
Lí mà đi trước chân, coi thường chân, chỉ đạo cho chân, thì chắc chắn là lí của cái chân. Và đương nhiên thế nào cũng có kẻ bị trúng cước. Chỉ khi nào chân đi trước lí, chân soi đường cho lí và kết hợp với lí thì mới có một chân lí.
Chân lí thật khó hiểu, thật khó nhá, đến nỗi Philatô phải thốt lên: “Chân lí là cái gì?”

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP