Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

21 Quy luật tất yếu trong lãnh đạo


QUY LUẬT 6: QUY LUẬT NỀN TẢNG
Niềm tin là nền tảng của việc lãnh đạo.
Khi người dưới quyền của bạn biết bạn vấp phải những sai lầm, câu hỏi được đặt ra là: bạn có thú nhận những sai lỗi đó không? Nếu có, bạn có thể nhanh chóng có lại được sự tín nhiệm của họ. Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng:  khi tôi xử lý những công việc không tốt, giáo dân của tôi đã hoàn toàn không còn tín nhiệm tôi. Nhưng khi tôi nhận ra là tôi sai, tôi đã công khai xin lỗi và xin họ tha thứ. Điều tôi học được từ kinh nghiệm bản thân là: khi lãnh đạo, bạn không thể đi đường tắt cho dù phải mất thời dài hướng dẫn người khác.
Khi tôi giải thích trong cuốn Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo, những thành công hay thất bại trong quá khứ của một nhà lãnh đạo tạo nên một sự khác biệt lớn về sự tín nhiệm của họ. Điều này gần giống như sự thay đổi tiền bạc trong túi: lúc bỏ vào, lúc lấy ra. Mỗi lần bạn có một quyết định lãnh đạo tốt thì giống như bạn bỏ tiền vào túi bạn, và ngược lại.
Niềm tin là nền tảng của việc lãnh đạo. Để xây dựng niềm tin, người lãnh đạo phải thể hiện được những phẩm chất sau: khả năng, mối quan hệ, và nhân cách. Người ta có thể bỏ qua những khuyết điểm về khả năng lãnh đạo nhưng họ không tín nhiệm người lãnh đạo khi người đó khiếm khuyết trong nhân cách. Tướng H. Norman Schwarzkopf chỉ ra tầm quan trọng của nhân cách trong lãnh đạo: “Lãnh đạo là sự kết hợp hiệu quả giữa chiến lược và nhân cách.”
Nhân cách kết nối nhiều vấn đề với người được lãnh đạo:
1.      Nhân cách tạo nên tính kiên định. Không thể hy vọng những nhà lãnh đạo thiếu nội lực đó là vì khả năng của họ lụôn thay đổi khi lãnh đạo.
2.      Nhân cách tạo nên tiềm năng. Người ta sẽ tín nhiệm và làm hết khả năng của mình đối với người lãnh đạo có nhân cách tốt.
3.      Nhân cách tạo nên sự tôn trọng. Khi bạn không có nội lực, bạn cũng không thể có được sự tôn trọng từ người khác. Sự tôn trọng tuyệt đối cần thiết để duy trì sự lãnh đạo. Bạn có thể có được sự tôn trọng bằng cách: đưa ra những quyết định đúng đắn, thừa nhận những khuyết điểm của mình, và dành những gì tốt nhất cho mọi người và tổ chức bạn lãnh đạo. Có lần J.R. Miller nhận xét: “Chỉ có một thứ trở lại từ nấm mồ và từ chối bị chôn vùi, đó là nhân cách. Đúng vậy, đó là những gì sống hoài của một con người; nó không bao giờ bị chôn vùi.”
Không người lãnh đạo nào có thể vừa làm mất niềm tin nơi người khác vừa mong tạo được sự ảnh hưởng tới họ. Tóm lại, nhân cách tạo nên niềm tin, và niềm tin tạo nên lãnh đạo. Đó là quy luật Nền Tảng. Vi phạm quy luật này và bạn sẽ không còn là người lãnh đạo.
(Kỳ tới quy luật thứ 7: Quy Luật Về Sự Tôn Trọng)

Rayson trích dịch và tóm lược

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP