Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Thử tài…

…Vui mà học, học mà vui

Câu hỏi kỳ này:
Một con beo và một con sư tử thi chạy trên một đồng cỏ. Quãng đường là 100m, thi chạy cả đi lẫn về là 200m. Mỗi bước phóng của con beo là 3m. của sư tử 2m. Độ dài của các bước phóng không thay đổi từ đầu đến cuối. Cứ sư tử nhảy ba lần thì beo mới nhảy một lần. Vậy ai là ngưới thắng cuộc?


Gợi ý trả lời câu hỏi kỳ trước:
Giờ báo của đồng hồ không có giờ nào hơn 12 giờ, nên khi tiếng chuông thứ 12 vừa điểm, người ta biết ngay đó là 12 giờ. Từ tiếng chuông thứ nhất đến thứ 12 chỉ có 11 khoảng cách. Vậy thời gian cần để biết 12 giờ là”
5 giây x 11 = 55 giây.
Còn trường hợp 6 giờ, người ta phải chờ tiếng chuông thứ 6 chấm dứt, xem có điểm tiếp chuông thứ 7 không, nên thời gian để biết 6 giờ là:
5 giây x 6 = 30 giây.
Thanh Hoài (sưu tầm)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP