Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Khiêm Tốn

Từ điển tra nghiêng

Phải tốn rất nhiều mới có được khiêm! Cố hết sức thuyết phục người khác rằng mình khiêm nhường. Trong quan hệ thì luôn vâng vâng dạ dạ luồn cúi trước những người có quyền thế. Trong đời sống thì cố gắng tỏ ra giản dị,… Vì thế thật không thể chịu nổi sao có người lại dám giản dị hơn mình, khiêm tốn hơn mình! Hoặc không thể chịu nổi khi người ta không chịu sống khiêm tốn như mình! Thì ra không chừng “khiêm tốn bằng bốn lần kiêu ngạo”!
Cụ đồ Đào Duy Anh nói “khiêm tốn là sự kính nhường”. Từ điển tiếng Việt của NXB Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học, 1997, trang 482, định nghĩa “khiêm tốn” là: “Có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn, tự kiêu, không tự cho mình là hơn người”. Vâng, khiêm tốn là đánh giá đúng mức về bản thân. Không tự tôn tự kiêu, cũng không tự ti mạc cảm. Chính Đức Maria đã nêu gương cho chúng ta khi người nhận xét về mình như sau: “Từ đây muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc, vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại” (x. Lc 1,48).
Lạy Chúa, chúng con chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng con đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. (x. Lc 17,10).

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP