Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Hợp nhất


Hợp là nhất! Trước nhất tìm những người hợp với mình. Nhất thiết phải hợp với mình nếu không thì không thể ở cùng hội cùng thuyền được! Loại trừ những thành phần không hợp với mình, nhất quyết tiến tới một sự “đại đoàn kết”, ở đó không ai dám nghĩ và làm khác mình!
Hợp lực để làm những điều tốt nhất. Hợp lực sẽ làm được công việc một cách tốt nhất, người ta chẳng nói “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” là gì. Đức Giêsu cũng đã quả quyết rằng : “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 18,19)
Trước nhất nên tìm kiếm và thực hiện những điều phù hợp. Lý tưởng là tập hợp được nhiều nguồn lực khác nhau làm thành một sức mạnh duy nhất, nhờ đó mà “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”!

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP