Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

GẶP GỠ


Từ điển tra nghiêng
Lão Phu

Có những cuộc gặp thì gỡ được, nhưng cũng có những cuộc gặp rồi thì gỡ không ra! Tựa như hai môn đệ đến tìm gặp Đức Giêsu (x. Ga 1,35-39), hay như cuộc gặp gỡ của Phaolô với Đức Giêsu trên đường Đamát (x. Cv 9,1-9). Sau những cuộc gặp gỡ định mệnh đó, một mối dây đã liên kết họ với Đức Kitô mà không gì có thể gỡ ra được. Đá là xác tín của thánh Phaolô: “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta”. (Rm 8,39)
Gặp rồi không muốn gỡ. Nhưng nhiều khi gặp rồi lại phải tìm cách gỡ. Nhưng khổ nỗi lại không gỡ được vì nó rối như mớ bòng bong. Hoặc giả có gỡ được thì nó cũng nhăn nheo rách nát không còn được nguyên tuyền như trước.
Hãy liệu gặp thế nào để rồi sau đó không phải nhọc lòng, nhọc công để gỡ. Nếu muốn có những mối liên hệ tốt đẹp, hữu ích bền chặt không chi gỡ được như thánh Phaolô đã nói, thì hãy chú tâm sao cho những cuộc gặp đó có chất lượng thật sự.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP