Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Chuyện tếuC3, sưu tầm

Hiểu được là chết liền!
… Một thiền sư già đi thiền hành với một đệ tử trẻ. - Im lặng!
Bỗng, anh đệ tử tằng hắng rồi thưa:
- Bạch thầy! Con xin hỏi!
Thầy “Ừ!”
- Bạch thầy! Tại sao trời lại xanh?
Thầy giải nghĩa liền:
- Con cá trong nước!
Đệ tử chấp tay cúi đầu, đi thiền hành tiếp.
Im lặng!

Bỗng, anh đệ tử lại tằng hắng:
- Bạch thầy! Con xin hỏi!
Thầy lại “Ừ!”
- Bạch thầy! Tại sao có gió?
Thầy giải nghĩa:
- Màu trắng, màu đen!
Đệ tử lại chấp tay cúi đầu, tiếp tục bước.
Bỗng, anh ta ré lên cười!
Thiền sư hỏi “Sao cười?”
Anh ta vừa vỗ tay vừa nhảy cỡn lên:
- Bạch thầy! Con vui quá! Vui quá!
Thiền sư hỏi:
- Tại sao vui?
- Bạch thầy! Người ta nói “Thiền sư nói gì, hiểu được là chết liền!” Những gì thầy giải nghĩa nãy giờ, may quá, con không hiểu khỉ gì ráo nên con còn sống! Vui quá! Vui quá!
Thiền sư thở dài, tiếp tục bước thiền hành, vừa đi vừa suy nghĩ: “Mình năm nay 80 tuổi. Sống lâu cỡ này chắc nhờ mình không hiểu khỉ gì ráo những gì thầy của mình nói hồi đó!”


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP