Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Lời ngỏ DL số 37


Quý độc giả xa gần thân mến!
Nếu ta cùng chết lại với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống lại với Người” (Rm 6,8).
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng: chết là một sự thật hiển nhiên mà con người chúng ta không ai có thể thoát khỏi hay thay đổi được. Theo quan điểm Kitô giáo, chết là chấm dứt cuộc sống trần gian và chết là hậu quả của tội lỗi (Rm 5,12). Nhưng, khi Đức Giêsu xuống trần gian, Người đã chấp nhận sự chết vì muốn vâng phục thánh ý Chúa Cha, Người đã sống lại và lên trời. Người đã biến đổi ý nghĩa của sự chết. Và, do đó, ai tin vào Chúa Kitô thì: chết là một mối lợi (Pl 1,21) và chết là sự sống được biến đổi (kinh Tiền tụng I lễ Cầu hồn).
Cũng vậy, chúng ta cũng đã trải qua Mùa chay và nay chúng ta cũng sống lại với Đức Kitô Phục Sinh trong niềm vui và hy vọng. Vui mừng vì Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã sống lại, đã thắng thế gian và ma quỷ. Hy vọng là để chúng ta quyết tâm theo Chúa Kitô, thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người.
Trong dịp mừng Chúa Phục sinh, BBT xin gởi đến quý vị Dựng lều 37 như một món quà phục sinh.
Chúa đã sống lại rồi. Allêluia!
BBT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP